Stempelposten & herinnering

Stempelposten & Herinnering

Langs de verschillende routes vindt u stempel- en uitdeelposten. Deze posten zullen zichtbaar worden gemaakt op de routebeschrijving van de door u te wandelen afstand. De routes lopen over het strand en door bos- en duingebied, langs vennen en meren. De derde dag loopt uĀ over/langs de Hondsbossche- en Pettemer Zeewering. U kunt met eigen ogen waarnemen hoe de Hondsbossche Zee Weering is versterkt met zandsuppletie wat tot gevolg heeft dat er een geheel nieuw strand is ontstaan waar iedere dag tientallen zeehonden liggen uit te rusten.

De routes zijn tevens gemarkeerd met een herkenbaar lint van de sportwandelschool.
Diegene, die de 4daagse volbrengt, verdient een medaille als aandenken.